TRỰC TUYẾN | HỘI ĐỒNG BỒI LINH | CHỦ ĐỀ: BỞI THẦN TA | BAN ĐẠI DIỆN HTTL TP. HỒ CHÍ MINH | 13/07/2024

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
  BAN ĐẠI DIỆN HTTL TP. HỒ CHÍ MINH
  --------------------
  HỘI ĐỒNG BỒI LINH
  Chủ đề: BỞI THẦN TA
  Thời gian: 13/07/2024
  Địa điểm: Viện Thánh Kinh Thần Học (Tổ 15, KP5, Bình Trưng, Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)
  --------------------
  Diễn giả:
  - Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng - HTTLVN
  - Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I - HTTLVN
  - Mục sư Yap Kim Sin, Cố vấn Danh dự HT Zion Serangoon, Singapore
  Chủ lễ: Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh
  --------------------
  Câu gốc: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực,
  bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
  - Xa-cha-ri 4:6b
  #HTTLVN #hoidongboilinh #BoiThanTa

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up