Bài giảng - SỰ SỐNG MỚI - MS. TRƯƠNG HUỲNH VIỆT LINH

 • Chủ đề: SỰ SỐNG MỚI
  Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 5:17
  "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới."
  Diễn giả: MS. Trương Huỳnh Việt Linh
  Link Full: www.youtube.com/watch?v=03yI9a-yNyk
  -----------------
  Like và đăng ký để theo dõi các chương trình từ Hội Thánh:
  Facebook: bit.ly/fbhtthuthiem
  Youtube: bit.ly/htthuthiem

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up