HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 28/06/2020

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Chủ đề: HIỂU BIẾT LỜI CHÚA
  Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-32
  “Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh,
  lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”
  Lu-ca 24:32
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Trầm Hải Âu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up