HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/07/2020

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: TIN CẬY ĐẤNG THÀNH TÍN
  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:1-14
  “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành;
  Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.”
  Thi thiên 37:3
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Phan Hải Sơn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up