HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/07/2020

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: TIẾNG GỌI PHỤC VỤ
  Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-13
  “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?
  Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” Ê-sai 6:8
  Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
  HDCT: Chấp sự Phạm Vinh Quang

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up