HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 08g30 - 19/07/2020

HTTLVN

12 tháng trước đây

 • Chủ đề: TIN và SỐNG
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:8-19
  “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài;
  vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời,
  và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
  Hê-bơ-rơ 11:6
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Quốc Thạnh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up