HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/07/2020

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Chủ đề: BIẾT ƠN và PHỤC VỤ
  Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:12-17
  Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc
  I Ti-mô-thê 1:12
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Khánh Tường
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Khắc Cường

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up