Bài giảng: TIN MỪNG (I Cô-rinh-tô 15:3-4) - MS Trương Thanh Thiên Ân

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: TIN MỪNG
  Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:3-4
  Câu gốc: I Cô-rinh-tô 15:3-4
  Diễn giả: MSQN Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Trần Thị Thanh Xuân
  Thời gian: 09:00 Chúa nhật, ngày 26/07/2020
  # Được phát lại trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up