HTTL An Phú - Chương trình thờ phượng Chúa - 29/03/2020

 • Chủ đề: ĐỪNG SỢ
  Kinh Thánh: Ê-sai 43: 1-7
  Câu gốc: "Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta." Ê-sai 43: 1b
  Diễn giả: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT
   Chào mừng và Thông báo Đại diện BTS.HT
  1. Lời mời thờ phượng Người dẫn chương trình
  2. Tôn vinh Chúa: TC 515 Hội Thánh
  3. Cầu nguyện khai lễ Mục sư Quản nhiệm
  4. Tôn vinh Chúa: TC 46 Hội Thánh
  5. Đọc Kinh Thánh đối đáp số 33 Hội Thánh
  6. Tôn vinh Chúa: TC 676 Hội Thánh
  7. Dâng hiến. Hội Thánh
  8. Cầu nguyện dâng hiến. Tôi con Chúa
  9. Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 43:1-7 Người dẫn chương trình
  10. Đọc câu gốc: Ê-sai 43:1b Hội Thánh
  11. Giảng luận Mục sư Quản nhiệm
  12. Cầu nguyện theo Lời Chúa. Tôi con Chúa
  13. Cầu nguyện chung. Hội Thánh
  14. Tôn vinh Chân Thần Hội Thánh
  15. Cầu nguyện chúc phước Mục sư Quản nhiệm

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up