Bài giảng: Hành Trình Ơn Phước - MS Phan Vĩnh Cự - Phó HT 1

 • Bài giảng Lễ Cảm Tạ Dâng Hoa Quả tại Hội Thánh Tin Lành Long Thành
  Chủ đề: Hành Trình Ơn Phước
  Kinh Thánh Cô-lô-se 3:17
  Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up