HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/08/2020

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 02-08-2020
  Chủ đề: CHÚA ĐỨNG BÊN TÔI
  Câu Gốc: Thi Thiên 35:1
  Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi,
  Hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.
  Giảng Luận: MS Trương Duy Từ
  HDCT: Chấp sự Huỳnh Mai Thiên Quốc
  Website: httltohienthanh.org
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up