HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 02/08/2020

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Chủ đề: LỜI CHÚA: KIM CHỈ NAM CỦA SỰ TIN QUYẾT
  Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 3:14-17
  "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi."
  Thi Thiên 119:105
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Sơn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up