HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 02/08/2020

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa trực tuyến.
  Chủ đề: Nên Làm Gì Trong Lúc Này?
  Kinh Thánh: Lu-ca 21:11
  “11 sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.”
  Diễn giả: Mục sư TRẦN THANH MINH - QNHT
  HDCT: Cs. Nguyễn Văn Trọng
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 02/08/2020

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up