HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 29/03/2020

 • Chủ đề: AN BÌNH TRONG BÃO TỐ
  Kinh Thánh: Mác 4:35-41
  Câu gốc: "Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em." I Phi-e-rơ 5:7
  DIỄN GIẢ: MSQN. Lê Văn Như Kỷ

  Thể loại : Tiền Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up