Bài giảng: Nguyên Tắc Lời Chúa - MS Nguyễn Tờn

 • Bài giảng Chúa Nhật 19.07.2020
  Chủ đề Nguyên Tắc Lời Chúa
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Tờn
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4: 11-13
  Câu gốc: Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hôn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. (c11)

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up