Bài giảng: Từ giàu có tạm thời đến giàu có đời đời - MS Phan Đình Hảo

 • Chương trình thờ phượng Chúa Nhật 26.07.2020
  Diễn giả: Mục sư Phan Đình Hảo
  Kinh Thánh: Sáng 39:1-5,21-23
  Câu Gốc : Ma-thi-ơ 6:20.
  “Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sự sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy”

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up