HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 09/08/2020

 • Chủ đề: NHÌN BIẾT CHÚA
  Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-32
  "Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy."
  Lu-ca 24:31
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Lý Ngọc Hương

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up