LIVE: Đêm Thánh Ca & Cầu Nguyện Cho Việt Nam - NƠI KÍN ĐÁO CỦA ĐẤNG CHÍ CAO

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi
  Khối Âm Nhạc
  Đêm Thánh Ca & Cầu Nguyện Cho Việt Nam
  Chủ đề: NƠI KÍN ĐÁO CỦA ĐẤNG CHÍ CAO
  "Người nào ở nơi kín-đáo của Đấng Chí-Cao,
  Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn-Năng."
  [Thi-thiên 91:1]
  Diễn giả: MS Thái Phước Trường
  Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp
  vào lúc 19:00 thứ 7 ngày 15.08.2020
  trên các kênh:
  - httlvn.org
  - httlvn.com
  - facebook.com/tonglienhoi
  - youtube.com/c/HTTLVIETNAM

  Thể loại : TỔNG LIÊN HỘI

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up