Bài giảng: ĐẾN GẦN NGÔI ƠN PHƯỚC (Hê-bơ-rơ 10:19-22) - MS Trương Thanh Thiên Ân

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: ĐẾN GẦN NGÔI ƠN PHƯỚC
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:19-22
  Câu gốc: Hê-bơ-rơ 4:16
  Diễn giả: MSQN Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Chính
  Thời gian: 09:00 Chúa nhật, ngày 02/08/2020
  # Được phát lại trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up