HTTL AN PHÚ - Chương trình thờ phượng Chúa - 23/08/2020

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Chủ đề: KHI CÁC NỀN TẢNG BỊ PHÁ ĐỔ
  Kinh Thánh: Thi Thiên 11:1-7
  Câu gốc: Thi Thiên 11:3
  “Nếu các nền bị phá đổ, Người công bình sẽ làm sao?”
  Diễn giả: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up