Bài giảng: NƯỚC CHA VÀ Ý CHA (Ma-thi-ơ 6:9-10) - MS Trương Thanh Thiên Ân

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: NƯỚC CHA VÀ Ý CHA
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-10
  Câu gốc: Ma-thi-ơ 6:10
  Diễn giả: MSQN Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Bạch
  Thời gian: 09:00 Chúa nhật, ngày 23/08/2020
  # Được phát sóng trực tuyến trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up