HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 30/08/2020

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Chủ đề: NƯƠNG TRONG ĐẤNG TOÀN TẠI
  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:24
  “Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?”
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Phan Hải Sơn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up