HTTL SÀI GÒN - Chương trình Thờ phượng Chúa - 30/08/2020

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: NHÌN XEM CHÚA JÊSUS
  Thời gian: 08h30 Chúa Nhật 30/08/2020
  Diễn giả : Mục sư Nguyễn Thế Hiển - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 12 : 1-3
  Câu gốc: "nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời." - Hê-bơ-rơ 12:2
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #NhinxemChuaJesus

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up