HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 30/08/2020

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa trực tuyến.
  Chủ đề: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG SỰ DÂNG HIẾN
  Kinh Thánh: Ma-la-chi 3:7-12
  Câu gốc: Ma-la-chi 3:10
  “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”
  Diễn giả: Mục sư MAI THANH BÌNH
  HDCT: Cs. Lê Hồng Khánh
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 30/08/2020

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up