HTTL AN PHÚ - Chương trình thờ phượng Chúa - 30/08/2020

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Chủ đề: HÃY NGỢI KHEN CHÚA
  Kinh Thánh: Thi Thiên 103:1-5
  Câu gốc: Thi Thiên 103:2
  “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”
  Diễn giả: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up