HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/09/2020

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 06-09-2020
  Chủ đề: QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  Câu Gốc: Giô-suê 1:8
  Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước.
  Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
  HDCT: Chấp sự Trịnh Quang Huy
  Website: httltohienthanh.org
  www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up