HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 06/09/2020

 • Chủ đề: ĐỪNG LÀM ĐỨC CHÚA TRỜI THẤT VỌNG!
  Kinh Thánh: Ê-sai 5:1-7
  “Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?
  Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?” Ê-sai 5:4
  Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up