Bài giảng: Dạn Dĩ Vào Nơi Rất Thánh - MS Nguyễn Tờn

 • Hê-bơ-rơ 10: 19-25
  “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh”. (Câu 19)
  Chương trình thờ phượng Chúa Nhật 06.09.2020
  Chủ Đề: Dạn Dĩ Vào Nơi Rất Thánh
  HDCT: Chấp sự Trần Văn Đức
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Tờn

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up