HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 06/09/2020

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa trực tuyến.
  Chủ đề: NHỮNG NGƯỜI MẠNH DẠN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 23:8-39
  Câu gốc: II Sa-mu-ên 23:8
  “Nầy là tên các người mạnh bạo đã giúp việc cho Đa-vít: Giô-sép-Ba-sê-bết, người Tách-kê-môn, làm đầu lính thị vệ của vua. Ấy là người quơ giáo mình cự lại tám trăm người, và giết đi trong một lúc gặp.”
  Diễn giả: Mục sư TRẦN THANH MINH – QNHT
  HDCT: Cs. Phạm Văn Khanh
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 06/09/2020

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up