HTTL THỦ THIÊM - Chương trình thờ phượng Chúa - 06/09/2020

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • #HTTLThuthiem #Thophuongtructuyen #Dieucannhat #Chuanhat692020
  Chương trình thờ phượng Chúa ngày 6.9.2020
  Chủ đề: ĐIỀU CẦN NHẤT
  Kinh thánh: Giăng 3:1-16
  Câu gốc: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. ”. Giăng 3:5
  HDCT: CS. Ông Thanh Hà
  Diễn giả: Ms. Trương Văn Ngành
  Thời gian: 7:00 Chúa nhật, ngày 6.9.2020
  ----------------
  Like và đăng ký để theo dõi các chương trình từ Hội Thánh:
  Facebook: bit.ly/fbhtthuthiem
  Youtube: bit.ly/htthuthiem
  #thophuong #httlthuthiem #Dieucannhat #mstruongvannganh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up