HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/09/2020

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 13-09-2020
  Chủ đề: QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  Câu Gốc: Giô-suê 4:24
  Hầu cho các dân-tộc thế-gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn.
  Giảng Luận: Mục Sư Lê Đức Trịnh
  HDCT: Chấp sự Trần Thị Mỹ Dung
  Website: httltohienthanh.org
  www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up