HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 13/09/2020

 • Chủ đề: MỘT TRÁCH NHIỆM ĐỪNG XAO LÃNG
  Kinh Thánh: “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con
  cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va,
  làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì,
  Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.”
  Sáng Thế ký 18:19
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
  Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Lê Thị Thành Lập

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up