HTTL THÀNH LỢI - Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó - 2020

  • Tin Mừng về sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, ban cho bạn sự bình an, vui mừng và sự sống đời đời nơi thiên đàng phước hạnh.

    Thể loại : Vĩnh Long

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up