HTTL THÀNH LỢI - Chương trình thờ phượng Chúa - 01/08/2021

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/08/2021
  Chủ đề: "CANH GIỮ MÔI MIỆNG"
  Kinh Thánh: Gia-cơ 3:1-12
  Câu gốc: Gia-cơ 3:2
  Diễn giả: MSQN Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Bà Mục sư Trương Thanh Thiên Ân
  Thời gian: lúc 9h00, Chúa Nhật ngày 01/08/2021.
  Được phát trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : Vĩnh Long

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up