HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • 8H00 : Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn: TBTN.Dương Hoàng Việt
  Giảng Luận : MsQn.Đỗ Văn Trí
  Chủ Đề : THANH THIẾU NIÊN VÀ CÁM DỖ
  Kinh Thánh : Sáng Thế Ký 39:7-23
  Câu Gốc : " Trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? "
  Sáng Thế Ký 39:9

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up