HTTL THÀNH LỢI - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/04/2022

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa - 10/04/2022
  Chủ đề: "CHIÊN CON CỦA LỄ VƯỢT QUA"
  Kinh Thánh: Mác 14:12-25
  Câu gốc: I Cô-rinh-tô 5:7b
  Diễn giả: Mục sư Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Dạ Ngọc Uyên
  Thời gian: lúc 09h00, Chúa Nhật ngày 10/04/2022.
  Được phát trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : Vĩnh Long

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up