HTTL THÀNH LỢI - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

 • Chương trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó - 14/04/2022
  Chủ đề: "VÂNG PHỤC TRỌN VẸN"
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 5:8
  Diễn giả: Mục sư Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Bạch
  Thời gian: lúc 19h00, Thứ Năm ngày 14/04/2022.
  Được phát trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : Vĩnh Long

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up