HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 08/05/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: "CHIỀU KÍCH CỦA ĐẤNG CHRIST"
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 08/05/2022
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Thế Hiển - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Câu gốc ghi nhớ:
  "Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào" - Ê-phê-sô 3:18
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/httlsaigon
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #chieukichcuadangChrist

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up