HTTL THÀNH LỢI - Chương trình thờ phượng Chúa - 24/05/2020

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: MỤC ĐÍCH CHÚA THĂNG THIÊN
  Kinh Thánh: Giăng 14:1-3, 16-18; Công vụ 1:9-11
  Câu gốc: Giăng 16:7a
  Diễn giả: MSQN Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Trần Thị Thanh Xuân
  Thời gian: 09:00 Chúa nhật, ngày 24/05/2020
  # Được phát lại trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : Vĩnh Long

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up