HTTL THÀNH LỢI - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 09/08/2020

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: NƠI RIÊNG TƯ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:5-8
  Câu gốc: Ma-thi-ơ 6:6
  Diễn giả: MSQN Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Lư Tuấn Minh
  Thời gian: 09:00 Chúa nhật, ngày 09/08/2020
  # Được phát sóng trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi

  Thể loại : Vĩnh Long

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up